Op zoek naar nba accountants?

nba accountants
 
Inloggen.
Het register en publicaties. Leden van de NBA kunnen inloggen op MijnNBA.nl voor toegang tot deze informatie. Heeft u vragen over PE? Kijk onder veelgestelde vragen of stel uw vraag via de Helpdesk PE. Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 0.0.0.0.
wasmachine
Over de NBA.
De NBA beheert het register waarin alle accountants zijn ingeschreven en controleert of accountants wel aan de eisen voldoen die aan hen gesteld worden. Ook behartigt de NBA het publieke belang van het beroep, onder meer door een vinger aan de pols te houden bij de politiek.
iphone
Accountant NBA-platform voor nieuws, achtergrond en debat.
Voor AA's' werkzaam als intern accountant en AA-studenten niet werkzaam in de openbare praktijk zijn geen statistisch betrouwbare gegevens beschikbaar. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA.
mijn advertenties
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Wikipedia.
Accountants die bepaalde taken willen uitoefenen, dienen verplicht lid te zijn van de NBA en zijn gebonden aan de beroepsregels. Dat is niet in strijd met het recht op vereniging, net zomin als de PBOs van advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.
verschil accountant en boekhouder
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA MKB-Nederland.
De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten. De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst.
alle cursussen
Home Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA.
Beroepseed voor accountants. Bestuur en organisatie Praktijkopleidingen. Nieuwe varianten praktijkopleiding. Nieuws en Agenda. Over de NBA. De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Over de NBA.

Contacteer ons